Het corona-virus heeft grote economische gevolgen. Veel werknemers krijgen te maken met ontslag door het corona-virus (ook wel Covid-19). Op deze pagina lees je alles over de mogelijke scenario’s voor jou als werknemer. Per scenario adviseren we je over de vraag wat je het beste kunt doen.

Mijn arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd

Het kan zijn dat de uitbraak van het corona-virus voor jou betekent dat je werkgever de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Dat is een vervelende situatie. Helaas is hiertegen niet veel te doen. Je kunt wel met de werkgever in gesprek gaan. Daarin kun je aangeven dat je open staat voor werktijdverkorting (zie hieronder). Blijft de werkgever bij zijn besluit? Dan is het belangrijk om te weten dat de werkgever een aanzegverplichting heeft. Die verplichting houdt in dat de werkgever verplicht is om ten minste één maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt aan jou moet mededelen dat deze niet verlengd wordt. Doet hij dit niet, dan is hij een maandsalaris verschuldigd. Meldt hij jou dit te laat, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Meer over de aanzegverplichting lees je hier.

Mijn werkgever heeft werktijdverkorting voorgesteld

Heeft de werkgever met jou gesproken heeft over werktijdverkorting? Dit is vastgelegd in de regeling Werktijdverkorting. Sinds 17 maart 2020 is deze regeling stopgezet als ‘corona maatregel‘. Daarvoor komt in de plaats de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Heeft de werkgever de vergunning reeds ontvangen? Dan blijft deze van kracht.

Mijn werkgever maakt gebruik van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever gebruikmaken van het NOW. Dit betekent dat de werkgever met een lagere omzet als gevolg van het corona-virus een tegemoetkoming in de loonkosten kan krijgen tot wel 90%. In dit scenario kan de werkgever werknemers met een vaste of flexibele arbeidsovereenkomst doorbetalen. Hierdoor wordt het ontslag vanwege corona-virus beperkt.

Aan het gebruik van het NOW is een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de werkgever bevestigen dat hij gedurende de tegemoetkoming geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarin hij een tegemoetkoming ontvangt. Verder dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Daarnaast geldt een maximale termijn van 3 maanden die éénmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Meer informatie lees je hier.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen? Of een brief waarin jouw werkgever schrijft dat hij graag met wederzijds goedvinden uit elkaar wil gaan? Ga niet akkoord, zonder dat je hierover advies hebt gekregen! Wij staan voor je klaar. Meld jouw vaststellingsovereenkomst direct aan op deze pagina. Jouw werkgever betaalt meestal de kosten voor ons advies. Meer informatie over onze dienstverlening lees je hier. Je kunt altijd kosteloos contact met ons opnemen.

Ander scenario

Heb jij een ander scenario dan hierboven beschreven en wil je hierin advies? Neem dan direct contact met ons op. Bijvoorbeeld via Whatsapp, telefoon of e-mail. Je kunt ook eerst reviews lezen van werknemers die de hulp van ons hebben ingeschakeld. Wij staan ook jou graag bij.