De zes belangrijkste vragen van werknemers over het coronavirus

Het coronavirus roept veel vragen op bij werknemers. Mag de werkgever mijn werkplek tijdelijk sluiten bij coronadreiging? Kan mijn werkgever mij ontslaan als er minder werk is als gevolg van het coronavirus? In dit artikel lees je het antwoord op de zes belangrijkste vragen van werknemers over het coronavirus.

1. Mag mijn werkgever mijn werkplek sluiten bij coronadreiging?

De werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Deze verplichting staat onder andere in de Arbowetgeving. Wat verstaan wordt onder een veilige en gezonde werkomgeving, hangt af van de concrete omstandigheden. Met betrekking tot het coronavirus, is het van belang dat de werkgever een helder coronabeleid heeft. Dit beleid heeft bijvoorbeeld betrekking op hygiëne en dienstreizen. Met name van internationaal opererende werkgevers mag veel verwacht worden op dit gebied.

2. Kan mijn werkgever mij ontslaan als er minder werk is als gevolg van het coronavirus?

De werkgever kan je niet zomaar ontslaan omdat er minder werk is vanwege het coronavirus. De werkgever met minimaal 20% minder omzet kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met een beroep op de NOW kan de werkgever een tegemoetkoming tot wel 90% van de loonkosten krijgen. Met deze tegemoetkoming kan de werkgever werknemers met een vaste of flexibele arbeidsovereenkomst doorbetalen. Hierdoor wordt het ontslag vanwege corona-virus beperkt.

Aan het gebruik van het NOW is een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de werkgever bevestigen dat hij gedurende de tegemoetkoming geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarin hij een tegemoetkoming ontvangt. Verder dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Daarnaast geldt een maximale termijn van 3 maanden die éénmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Meer informatie lees je hier.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Neem dan snel contact met ons op, bijvoorbeeld via Whatsapp, telefoon of e-mail.

3. Ben ik verplicht vakantiedagen op te nemen als ik preventief thuis zit?

Stel dat je de werkgever jou vraagt om thuis te blijven uit preventief oogpunt. Mag hij jou dan verplichten vakantiedagen op te nemen? Nee, je bepaalt in principe zelf wanneer en voor welke termijn je vakantiedagen opneemt. Je werkgever kan jou hiertoe niet verplichten.

4. Ben ik verplicht om naar het buitenland te reizen voor mijn werk?

Als je een functie hebt waarin je regelmatig naar het buitenland reist, mag je een verzoek van de werkgever niet zomaar weigeren. Je kunt door de werkgever niet verplicht worden om te reizen naar een gebied waarvoor door het ministerie van buitenlandse zaken een negatief reisadvies is afgegeven. Als het een gebied betreft waarvoor het advies ‘alleen noodzakelijke reizen’ is afgegeven, dan is het belangrijk om af te weten of de reis nu echt noodzakelijk is. Is de reis ook op een later moment te plannen of kan de afspraak online plaatsvinden, bijvoorbeeld via Skype, dan heb je als werknemer een argument om het reizen te weigeren.

5. De school van mijn kinderen sluit plotseling. Mag ik dan thuisblijven om voor mijn kinderen te zorgen?

Als de school van jouw (kleine) kinderen plotseling sluit, dan mag je calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof opnemen. Dit verlof is alleen bedoeld voor een zeer acute situatie en mag niet te lang duren. Het verlof dient ingediend te worden bij de werkgever, waarbij je aangeeft hoe lang je verwacht dat het verlof duurt. De werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof niet weigeren. Wil je toch langer thuisblijven? Dan kan de werkgever je vragen om onbetaald zorgverlof op te nemen. Op deze pagina lees je hier meer over.

6. Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen, wat moet ik doen?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen, bijvoorbeeld omdat je werkgever geen werk meer voor jou heeft? Teken dan niet, zonder dat je hierover advies van onze specialisten hebt gekregen. Het tekenen kan immers grote (financiële) gevolgen voor jou hebben. Neem snel contact met ons op, bijvoorbeeld via Whatsapp, telefoon of e-mail.

Dit bericht is voor het laatst geüpdatet op 19 maart 2020.