Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag

Je hebt recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag. Dit heeft de Hoge Raad recent bepaald. Werknemers hebben recht op een transitievergoeding naar rato in geval van deeltijdontslag vanwege het gedeeltelijk vervallen van de arbeidsplaats in verband met bedrijfseconomische omstandigheden. Dit geldt ook voor de werknemer die deeltijdontslag krijgt vanwege blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer. In onderstaande licht ik deze belangrijke uitspraak toe.

Twee jaar ziekte en deeltijdontslag

De casus betrof een lerares met een fulltime dienstverband. Zij was twee jaar ziek en niet langer in staat om fulltime te werken. Kort voor haar WIA-uitkering heeft ze in overleg met de school besloten om 55% te gaan werken. Na 104 weken ziekte werd zij formeel ontslagen. Van de school ontving zij direct een nieuw dienstverband voor afgesproken 55%. Daarop vroeg zij de school om een transitievergoeding van 45%. Deze vergoeding kwam neer op een bedrag van bijna € 34.000 aangezien de lerares sinds 1980 in dienst was. De school was echter niet bereid tot betaling van een transitievergoeding.

Oordeel kantonrechter en hof

De lerares stapte naar de rechter om alsnog een transitievergoeding af te dwingen. De kantonrechter stelde haar in het gelijk, waarna de school in hoger beroep ging. Anders dan de kantonrechter oordeelde het gerechtshof dat de arbeidsovereenkomst in een aangepaste vorm doorliep en er van ontslag dus geen sprake was. Om die reden oordeelde het hof dat geen recht bestond op een gedeeltelijke transitievergoeding

Hoge Raad: recht op transitievergoeding bij deeltijdontslag

De lerares heeft zich niet neergelegd bij het oordeel van het gerechtshof en stapte naar de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in een gewijzigde vorm neerkomt op een gedeeltelijke beëindiging (deeltijdontslag), ook al staat dat begrip niet in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In geval van deeltijdontslag heeft de werknemer, net als bij een volledig ontslag, recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding geldt naar rato. Het lagere aantal uren moet echter wel substantieel en structureel zijn.

Deeltijdontslag vanwege ziekte of bedrijfseconomische redenen?

Krijg jij te maken met deeltijdontslag omdat je minder gaat werken vanwege ziekte of bedrijfseconomische redenen? Voorkom procedures bij de rechter door deskundige hulp in te schakelen. Onze juristen staan klaar om je bij deze belangrijke gebeurtenis te begeleiden. Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Link naar uitspraak Hoge Raad van 14-9-2018: ECLI:NL:HR:2018:1617