Als het economisch slecht gaat met jouw werkgever, kan het zijn dat hij werknemers wil of moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever kan niet zomaar werknemers ontslaan. Als de situatie zeer ernstig is, spreekt men ook wel van bedrijfseconomische omstandigheden voor ontslag. In dat geval heeft hij twee opties. Hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Daarover lees je meer op deze pagina. Een veel beter alternatief is een vaststellingsovereenkomst. Daarover lees je op deze pagina alles.

Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden

Onder bedrijfseconomische omstandigheden valt een aantal situaties. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van de werkgever;
  • werkvermindering;
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; of
  • een bedrijfsverhuizing.

Ik twijfel aan de bedrijfseconomische omstandigheden

Een aantal werknemers die wij bijstaan, twijfelen aan de bedrijfseconomische omstandigheden. Zij zijn verbaasd dat de werkgever stelt dat sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. Soms zegt de werkgever dat sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden, terwijl hij uit is op een goedkoop ontslag. Maak je van onze dienstverlening gebruik? Dan bespreken wij de twijfels met jou en eventueel met de werkgever.

Bedrijfseconomische omstandigheden

Reorganisatie na reorganisatie

Vaak leiden bedrijfseconomische omstandigheden tot reorganisatie na reorganisatie. Het kan zijn dat jij nu als gevolg van de zoveelste reorganisatie aan de beurt bent. Mogelijk heb je een brief ontvangen waarin staat dat je boventallig bent verklaard. Dat is natuurlijk een heel vervelende situatie. Wij toetsen altijd of jij wel echt boventallig bent.

Snel duidelijkheid met een vaststellingsovereenkomst

Heeft de werkgever bedrijfseconomische redenen voor ontslag, dan ontstaat er snel duidelijkheid met een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt dan als ontslaggrond bedrijfseconomische redenen opgenomen. In de vaststellingsovereenkomst worden verder belangrijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de transitievergoeding, de ontslagvergoeding, de vakantiedagen, vrijstelling van werk en studiekosten. Het is belangrijk dat je de vaststellingsovereenkomst laat toetsen door een jurist. Teken in ieder geval niet zomaar! Dit kan namelijk grote financiële gevolgen voor jou hebben.

Neem nu contact met ons op

Heb je vragen over bedrijfseconomische omstandigheden? Wil de werkgever jou ontslaan? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op, bijvoorbeeld via Whatsapp, telefoon of e-mail voor een kosteloos eerste gesprek.