Ontslag met wederzijds goedvinden opent de poort richting een WW-uitkering. Op deze pagina lees je wat dit inhoudt en of dit voor jou ook de ideale manier is om afscheid te nemen van jouw werkgever.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Jouw werkgever stelt een contract op, ook wel vaststellingsovereenkomst pf beëindigingsovereenkomst genoemd. Daarin worden afspraken gemaakt over het einde van jouw relatie met de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan jouw laatste werkdag, een transitievergoeding of ontslagvergoeding, concurrentiebeding, relatiebeding, de reden van het ontslag enzovoort.

Heb ik recht op ww?

Of je recht hebt op werkloosheidsuitkering hangt af van de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Als de juiste woorden gebruikt zijn, dan is de kans groot dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Onze juristen weten welke tekst er ten minste opgenomen dient te worden.

Beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte

Tijdens ziekte kan het voor zowel werkgever als werknemer risicovol zijn om met een beëindigingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen. Indien je als werknemer ziek bent en je stemt in met een vaststellingsovereenkomst, dan kan dit grote gevolgen hebben voor jouw inkomen. De werkgever is in de eerste twee jaar van ziekte namelijk verplicht om het loon door te betalen. Bovendien moet je om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering hersteld zijn.