Reorganisatie en boventallig verklaard

Ben je boventallig verklaard of is er een reorganisatie aangekondigd? Dat komt vaak hard aan. Leg je er niet bij neer! Waarschijnlijk krijg je een vaststellingsovereenkomst. Dit is een belangrijk contract waarin een aantal belangrijke zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een ontslagvergoeding, recht op WW en een vergoeding voor juridische kosten. Lees hier wat boventalligheid voor jou betekent. En lees vooral ook over de GRATIS check die ik voor jou doen.

Wanneer ben je boventallig? 

In een reorganisatie worden werknemers boventallig verklaard. De werkgever reorganiseert omdat hij dit nodig vindt om meer winst te maken of om een faillissement te voorkomen. Ben jij boventallig? Dat heeft een aantal gevolgen. Je kunt hierdoor je baan verliezen. 

Boventallig

Don was ook boventallig en heeft Randy Houwertjes ingeschakeld als jurist.

Don: “Op het moment dat je te horen krijgt dat je boventallig bent lijkt het of de grond onder je voeten wegzakt. Je wordt naar huis gestuurd met een sociaal plan en een beëindigingscontract (vaststellingsovereenkomst).

Samengevat heb ik het maximaal haalbare resultaat uit mijn ontslag weten te halen door het advies en begeleiding van mr. Houwertjes.” Samengevat heb ik het maximaal haalbare resultaat uit mijn ontslag weten te halen door het advies en begeleiding van mr. Houwertjes.” (lees alle reviews hier)

Mijn functie vervalt

In een brief of e-mail lees je dat jouw functie vervallen is. De werkgever kan dit wel aan jou mededelen, maar het hoeft niet altijd te kloppen. Het is belangrijk dat het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast.

Tijdelijk een GRATIS check van jouw vaststellingsovereenkomst op 25 punten. Meld jouw vaststellingsovereenkomst vandaag nog aan.

Wat is het afspiegelingsbeginsel

Met het afspiegelingsbeginsel bepaalt de werkgever wie boventallig is. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van de medewerkers zoveel mogelijk hetzelfde blijft. De werkgever kan er dus niet voor kiezen om alleen de oudere (en vaak duurdere) medewerkers te ontslaan. Kort gezegd houdt het afspiegelingsbeginsel in dat eerst plaatsgemaakt wordt door werknemers met een uitzendovereenkomst, een nul uren en/of tijdelijk contract. De overgebleven werknemers met (ongeveer) dezelfde werkzaamheden worden in leeftijdscategorieën ingedeeld. Binnen de categorieën worden werknemers ontslagen volgens het last-in-first-out principe. Kortom: de werknemer met het kortste dienstverband komt voor ontslag in aanmerking. Wij kunnen beoordelen of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast.

gratis check

Sociaal plan

Bij een reorganisatie werkt de werkgever vaak met een sociaal plan. Dit is een plan waarin de werkgever zet waarom hij reorganiseert. Daarnaast staat er vaak een aantal gevolgen in voor jou als werknemer. Een sociaal plan kan eenzijdig door de werkgever zijn opgesteld. Het sociaal plan kan ook het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de werkgever en de ondernemingsraad en/of de vakbond(en).

Boventallig en vaststellingsovereenkomst

Je hebt een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Ik doe een gratis check op meer dan 25 punten! Binnen 24 uur hebben wij contact. Wil je daarna dat ik voor jou een beter voorstel onderhandel? Dat doe ik graag! Profiteer van mijn ervaring. Vaak kan dit zonder kosten voor jou, omdat de werkgever de kosten vergoed. Op deze pagina lees je meer over de onderhandeling over jouw vaststellingsovereenkomst.

Randy Houwertjes, jouw specialist

Randy Houwertjes


Randy Houwertjes is arbeidsrechtspecialist en heeft jarenlange ervaring met vaststellingsovereenkomsten. Hij doet een gratis check op meer dan 25 punten. Vragen? Bel direct 06-15536231 of stuur een WhatsApp bericht! Je kunt jouw vaststellingsovereenkomst ook direct aanmelden via onderstaand formulier.