Ben je boventallig verklaard of is er een reorganisatie aangekondigd? Dat komt vaak hard aan. Leg je er niet bij neer! Denk bijvoorbeeld aan een ontslagvergoeding, recht op WW en een vergoeding voor juridische kosten. Lees hier wat boventalligheid voor jou betekent.

Boventallig
In een reorganisatie worden werknemers boventallig verklaard. De werkgever reorganiseert omdat hij dit nodig vindt om meer winst te maken of om faillissement te voorkomen. Deze boventalligheid heeft gevolgen voor jou. Jij verliest mogelijk je baan.

Functie vervallen
In een brief of e-mail lees je dat jouw functie vervallen is. De werkgever kan dit wel aan jou mededelen, maar het hoeft niet altijd te kloppen. Het is belangrijk dat het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast.

Afspiegelingsbeginsel
Met het afspiegelingsbeginsel bepaalt de werkgever wie boventallig is. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van de medewerkers zoveel mogelijk hetzelfde blijft. De werkgever kan er dus niet voor kiezen om alleen de oudere (en vaak duurdere) medewerkers te ontslaan. Kort gezegd houdt het afspiegelingsbeginsel in dat eerst plaatsgemaakt wordt door werknemers met een uitzendovereenkomst, een nul uren en/of tijdelijk contract. De overgebleven werknemers met (ongeveer) dezelfde werkzaamheden worden in leeftijdscategorieën ingedeeld. Binnen de categorieën worden werknemers ontslagen volgens het last-in-first-out principe. Kortom: de werknemer met het kortste dienstverband komt voor ontslag in aanmerking. Wij kunnen beoordelen of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast.

Sociaal plan
Bij een reorganisatie werkt de werkgever vaak met een sociaal plan. Dit is een document waarin de werkgever schrijft waarom hij reorganiseert, welke gevolgen dit heeft voor de werknemers en welke (financiële) compensatie geboden wordt. Een sociaal plan kan eenzijdig door de werkgever zijn opgesteld. Het sociaal plan kan ook het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de werkgever en de ondernemingsraad en/of de vakbond(en).

Boventallig en vaststellingsovereenkomst
Je hebt een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Het is belangrijk dat je deze laat controleren door een gespecialiseerde arbeidsjurist. Vaak kan dit zonder kosten voor jou, omdat de werkgever de kosten vergoed. Op deze pagina lees je meer over de beoordeling van je vaststellingsovereenkomst.