Werkgever is verplicht mee te werken aan ontslagverzoek langdurig zieke werknemer

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 beslist: de werkgever van een langdurig zieke werknemer is op verzoek verplicht om mee te werken aan het ontslag. De werknemer kan een ontslagvoorstel indienen en daardoor aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding. Daarmee komt een einde aan de slapende dienstverbanden. In een eerder artikel schreven wij al uitgebreid over het fenomeen slapend dienstverband. In dit artikel lees je de laatste stand van zaken.

Slapend dienstverband voor langdurig zieke werknemer

Duizenden langdurig zieke werknemers worden in een zogenaamd slapend dienstverband gehouden. Een werknemer is langdurig ziek als hij twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. Door dit slapend dienstverband hoeft de werkgever de transitievergoeding (nog) niet te betalen. Daar heeft de Hoge Raad nu een einde aan gemaakt.

Goed werkgeverschap vereist meewerken aan ontslag

Op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek) is de werkgever verplicht in te stemmen met een ontslagvoorstel van de langdurig zieke werknemer. In dat ontslagvoorstel wordt vervolgens de wettelijke transitievergoeding opgenomen. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een compensatie vragen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald.

Uitzondering: gerechtvaardigd belang

Op het uitgangspunt van de Hoge Raad geldt een uitzondering. Indien de werkgever namelijk een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van het dienstverband, dan hoeft hij niet mee te werken aan de beëindiging met wederzijds goedvinden. Een dergelijk belang is bijvoorbeeld aanwezig als er reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer.

Slapend met pensioen?

Het slapend dienstverband komt vaak voor bij werknemers die bijna met pensioen gaan. Zodra zij met pensioen gaan verliezen zij namelijk het recht op de transitievergoeding. Daarom houden werkgevers hen regelmatig in dienst totdat zij met pensioen gaan. De Hoge Raad heeft expliciet aangegeven dat de naderende pensioengerechtigde leeftijd geen gerechtvaardigd belang oplevert om de werknemer in dienst te houden. Daarmee hebben ook deze werknemer recht op een beëindiging van het dienstverband en de transitievergoeding.

Heb jij een slapend dienstverband?

Heb jij een slapend dienstverband? Na 104 weken mag je een ontslagvoorstel indienen bij de werkgever. Voor het indienen van een ontslagvoorstel en het beoordelen daarvan heeft De-Vaststellingsovereenkomst.nl een speciale dienst ontwikkeld. Check snel de aanmeldpagina.

De volledige uitspraak lees je hier: ECLI:NL:HR:2019:1734. Heb je vragen over de uitspraak of over een slapend dienstverband? Neem dan contact op.