Einde slapend dienstverband na twee jaar ziekte?

Duizenden werknemers hebben op dit moment een slapend dienstverband. Een aantal van die werknemers heeft de rechter gevraagd om het dienstverband te beëindigen. Wat is een slapend dienstverband? Is de werkgever verplicht dat te beëindigen? Ik neem je mee in de recente ontwikkelingen.

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband is een dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer die langer dan twee jaar ziek is. Na twee jaar ziekte mag de werkgever namelijk een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een vaststellingsovereenkomst met de werknemer sluiten. De werkgever houdt de werknemer echter in dienst omdat hij daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Wat betekent een slapend dienstverband voor de werknemer?

Een werknemer met een slapend dienstverband blijft na twee jaar ziekte in dienst van de werkgever terwijl de werkgever geen loon meer betaalt. Dit betekent dat de werknemer geen wettelijke transitievergoeding ontvangt. Werknemers hebben door hun inkomensachteruitgang echter wel behoefte aan de transitievergoeding. Op dit moment bestaan er duizenden slapende dienstverbanden.

Is de werkgever verplicht een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan?

Dit is een vraag die veel werknemers bezighoudt. De wet schrijft niet voor dat de werkgever een werknemer na twee jaar ziekte dient te ontslaan. Regelmatig vragen werknemers aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zodat alsnog de transitievergoeding betaald wordt. Rechters reageren wisselend op dergelijke verzoeken.

Ontwikkeling: vragen gesteld aan de Hoge Raad

De rechtbank Limburg heeft aan de Hoge Raad de vraag gesteld of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan een voorstel van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit voorstel kan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke transitievergoeding. Voordat de Hoge Raad antwoord geeft op deze vraag, wordt altijd eerst advies gevraagd aan een advocaat generaal. Dat advies ziet er positief uit voor de werknemer.

Advies advocaat-generaal

Advocaat-generaal De Bock vindt, kort gezegd, dat een werkgever in beginsel verplicht is om een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Als reden noemt hij dat er een wet is waarin werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikten. Daarnaast is volgens De Bock duidelijk dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. Op basis van het voorgaande brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ met zich mee dat een werkgever de werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden met als enige reden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. De werkgever heeft dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het in dienst houden van de werknemer. Bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Word vervolgd

De Hoge Raad geeft binnenkort antwoord op de bovengenoemde vraag over het slapend dienstverband. Meestal neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Uiteraard houden wij jou op de hoogte.

Werkgever ontvangt betaalde transitievergoeding terug

De werkgever ontvangt vanaf april 2020 de aan de zieke werknemer betaalde transitievergoeding met terugwerkende kracht terug via de regeling compensatie transitievergoeding. Met deze regeling neemt het aantal slapende dienstverbanden hopelijk af.

Wij helpen jou bij het verkrijgen van de transitievergoeding

Ben jij twee jaar ziek en weigert jouw werkgever het dienstverband te beëindigen? Neem dan direct contact op. Wij helpen jou bij het verkrijgen van de transitievergoeding!

Vragen?

Heb jij vragen over een slapend dienstverband? Wij helpen je graag. Check hier nog even onze speciale pagina over twee jaar ziekte. Je kunt ook nog onze blog over een vaststellingsovereenkomst bij twee jaar ziekte lezen.