Meteen naar de inhoud
Home » Artikelen » Ontslag op staande voet » Ontslag op staande voet na getekende vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet na getekende vaststellingsovereenkomst

ontslag op staande voet na vaststellingsovereenkomst

Een directeur heeft met zijn werkgever een mooie vaststellingsovereenkomst afgesproken. Naast een ontslagvergoeding van EUR 850.000 mocht hij zijn auto behouden. Op zijn laatste werkdag kreeg hij echter ontslag op staande voet. Dat betekende een streep door de ontslagvergoeding en de auto. De werknemer stapte naar de rechter om zijn ontslag op staan de voet na de getekende vaststellingsovereenkomst aan te vechten. In dit artikel lees je hoe de rechter heeft beslist.

Wat is er gebeurd?

In 1990 trad de werknemer in dienst bij een installatiebedrijf in Hasselt. Hij maakte promotie en werd in 2019 regiodirecteur. Begin 2020 raakten de verhoudingen verstoord. De moedermaatschappij van de werkgever vermoedde dat de werknemer fraude had gepleegd. Werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst). In de vaststellingsovereenkomst wordt een forse ontslagvergoeding van EUR 850.000 afgesproken. Daarnaast mag hij zijn leaseauto houden. De werkgever betaalt alvast een voorschot van EUR 100.000. Op de laatste dag van het dienstverband krijgt de werknemer echter ontslag op staande voet.

Omstandigheden van het geval

Dringende redenen voor ontslag

De werkgever gaf een aantal redenen voor het ontslag. Zo stelde de werkgever dat de werknemer tijdens zijn dienstverband betrokken was bij de oprichting van een concurrerend bedrijf. Hierbij zou hij gebruik hebben gemaakt van de kennis, kunde en ervaring die hij bij de werkgever had opgedaan. Bovendien zou hij klanten en personeel hebben verleid om te komen werken bij het nieuwe bedrijf. Het voorgaande was voor de werkgever voldoende reden om de werknemer ontslag op staande voet te geven.

Gevolgen ontslag op staande voet

De gevolgen van het ontslag op staande voet waren voor de werknemer waren groot. Hij zou namelijk niet langer recht hebben op de ontslagvergoeding en de auto. Daarnaast zou hij geen aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden.

Beslissing

Rechter vernietigd ontslag op staande voet

Een werknemer kan de rechter verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen. Dat moet hij wel doen binnen twee maanden na het ontslag op staande voet. Dat heeft de werknemer gedaan. De rechter heeft het ontslag vernietigd. De rechter gaf hiervoor drie redenen:

  1. de arbeidsovereenkomst duurde nog maar één dag en de werknemer was vrijgesteld van werkzaamheden. Daarmee was het ontslag al bijna een feit. Het effect voor de werkgever was daarmee beperkt. De gevolgen voor de werknemer waren juist verstrekkend.
  2. de rechter vond dat de werkgever zijn stellingen onvoldoende had onderbouwd.
  3. het ontslag was niet ‘onverwijld gegeven’. Onverwijld betekent dat de werkgever het ontslag op staande voet na ontdekking van de gedragingen van de werknemer zo snel mogelijk moet geven. In dit geval had de werkgever te lang gewacht.

Vaststellingsovereenkomst blijft in stand

Door de vernietiging van het ontslag op staande voet blijft de vaststellingsovereenkomst van kracht. De werkgever moest dus alsnog de resterende EUR 750.000 plus rente en de proceskosten van de werknemer betalen. Daarnaast kreeg de werknemer alsnog de auto. Bovendien kon de werknemer zich melden bij het UWV voor een WW-uitkering.

Transitievergoeding 2021

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

Regelmatig heb ik contact met werknemers die de omgekeerde situatie hebben. Zij hebben ontslag op staande voet gekregen en vragen zich af of hier nog iets aan te doen is. Dat is in de meeste gevallen mogelijk. Vaak zijn werkgevers bereid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hiermee stel ik de WW-rechten voor de werknemer veilig en onderhandel ik ook over een (eventuele) beëindigingsvergoeding. Neem hierover gerust contact op.

Hulp bij ontslag op staande voet?

Randy Houwertjes

Heb jij ontslag op staande voet gekregen en wil je daar hulp bij? Wacht dan geen seconde. Randy Houwertjes, arbeidsrechtspecialist, kan je hierbij helpen. Het enige dat jij hoeft te doen is even contact opnemen. Ik doe de rest. Bel direct 06-15536231 of stuur een WhatsApp bericht! Je kan ook eerst even de reviews bekijken.

Meer informatie over ontslag op staande voet lees je op deze pagina. De uitspraak vind je hier: ECLI:NL:RBOVE:2021:403